Địa Ốc Long Phát khu vực vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh nóng trở lại

Đầu năm 2019, thị trường Địa Ốc Long Phát các khu vực vùng ven Thành phố Hồ Chí Minh phát triển sức sôi động bởi nhiều sản phẩm đang được chủ đầu tư đẩy mạnh hoạt động. Bùng nổ giao dịch Năm 2019, Đồng Nai, Bình Dương, Long An, Bình Phước, Cần Thơ được tiên liệu dự định tiếp đến đón sóng…